نمایش 1–20 از 344 نتیجه
استخدام آشپز ایرانی -تهران

استخدام آشپز ایرانی -تهران

جدید
استخدام باریستا – تهران تجریش

استخدام باریستا – تهران تجریش

جدید
استخدام سالنکار و نیروی بار – تهران

استخدام سالنکار و نیروی بار – تهران

جدید
استخدام کمک آشپز و سالنکار – تهران

استخدام کمک آشپز و سالنکار – تهران

جدید
استخدام کمک باریستا و صندوقدار – تهران پونک

استخدام کمک باریستا و صندوقدار – تهران پونک

جدید
استخدام باریستا و کمک باریستا و ویتر – تهران

استخدام باریستا و کمک باریستا و ویتر – تهران

جدید
استخدام بارتندر و باریستا ، ویتر – تهران

استخدام بارتندر و باریستا ، ویتر – تهران

جدید
استخدام مدیر داخلی ،صندوق دار ، ویتر و نیروی آشپزخانه – باملند
استخدام باریستا ، سالن کار و کمک باریستا – تهران

استخدام باریستا ، سالن کار و کمک باریستا – تهران

جدید
استخدام باریستا و ویتر و نیروی آشپزخانه – تهران

استخدام باریستا و ویتر و نیروی آشپزخانه – تهران

جدید
استخدام سالنکار – آجودانیه تهران

استخدام سالنکار – آجودانیه تهران

استخدام باریستا – شهرک غرب

استخدام باریستا – شهرک غرب

استخدام باریستا و کمک باریستا – تهران سید خندان

استخدام باریستا و کمک باریستا – تهران سید خندان

استخدام باریستا – تهران

استخدام باریستا – تهران

استخدام کمک آشپز / باریستا مسلط / ویتر خانم

استخدام کمک آشپز / باریستا مسلط / ویتر خانم

استخدام کمک آشپز سالنکار در کافه دکان 1984 تهران

استخدام کمک آشپز سالنکار در کافه دکان 1984 تهران

استخدام ویتر در کافه رستوران ریان زعفرانیه تهران

استخدام ویتر در کافه رستوران ریان زعفرانیه تهران

استخدام باریستا کمک باریستا سالنکار و فروشنده در کافه پامکین تهران
استخدام باریستا و باتندر آشپز در کافه رستوران ایوار لانژ تهران
استخدام آشپز ویتر و صندوقدار در کافه رستوران پارلاک تهران