نمایش همه 12 نتیجه
استخدام آشپز و کمک آشپز و سالنکار -کیش

استخدام آشپز و کمک آشپز و سالنکار -کیش

استخدام ویتر و کاپیتان اردر در رستوران هوک لانژ کیش
رستوران کاوولانژ برای قسمت آشپزخانه نیرو استخدام میکند
کافه رستوران ماران استخدام میکند

کافه رستوران ماران استخدام میکند

رستوران هوک لانژ در سکشن های زیر استخدام میکند
چلوشاپ کیش در سکشن های مختلف استخدام میکند

چلوشاپ کیش در سکشن های مختلف استخدام میکند

کافه دامون کیش برای قسمت سالن و بار نیرو استخدام میکند
کافه طهرون کیش در سکشن های مختلف استخدام میکند
کافه دامون نیروی باریستا و ویتر استخدام میکند

کافه دامون نیروی باریستا و ویتر استخدام میکند

کافه رستوران بیلیونر کیش در سکشن های زیر استخدام میکند
استخدام مدیر اجرایی در مرکز گردشگری ساحلی و دریایی ناروال
کافه طهرون کیش نیروی میزبان استخدام میکند

کافه طهرون کیش نیروی میزبان استخدام میکند